http://proacc.ir

برنامه درسی پژوهش های تجربی حسابداری دکتر رضا غلامی

۰

photo_2017-06-05_13-04-27

مروری_بر_روش_شناسی_پژوهش_های_رویدادی

Empirical Research Plan-95-2

جلسه اول

جلسه دوم

واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش های تجربی حسابداری و مالی در ایران

Accounting Research Past Present and Future

اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

کارآیی روش های آماری در رویداد پژوهی

اهمیت خطاها در حسابداری از منظر اطلاعات

داده های تمرینات کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری دکتر بهمن بنی مهد

داده های تمرین یک فصل چهارم با فرمت اکسل

داده های تمرین یک فصل ششم با فرمت اکسل

داده های تمرین یک فصل هفتم با فرمت اکسل

ارسال دیدگاه

*

code