http://proacc.ir

پرسش و پاسخ با موضوع اکسل

۲۱۷

excel

 

 

 

 

شما میتوانید کلیه سوالات خودرا در زمینه اکسل در اینجا مطرح فرمایید و دوستانی هم که تمایل به پاسخگویی دارند، پاسخ خواهند داد.

پرسش و پاسخ مسائل مالی

۱۵۳

porseshpasokh

 

 

 

شما میتوانید کلیه سوالات خودرا در زمینه مالی و حسابداری در اینجا مطرح فرمایید و دوستانی هم که تمایل به پاسخگویی دارند، پاسخ خواهند داد.

گفتگوی دانشجویان در مورد پایان نامه و رساله

۴۷

سئوالات و تجربیات خود را در مورد تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد در این بخش بیان فرمایید

goftgoopayan

گفتگوی دانشجویان کارشناسی ارشد

۱۰۸

 goftgou

گفتگوهای قبلی

۱۸۴